2017-2018 Öğretim Yılı Eğitim ve Öğretim Desteği Başvuru ve Yerleştirme e-Kılavuzu

Özel okul teşvik başvuruları başladı mı? sorusu merak ediliyor. 2017-2018 Özel okul kurum ve öğrenci başvuru tarihi ve detaylar teogsorgulama.com'da.

2017-2018 Öğretim Yılı Eğitim ve Öğretim Desteği Başvuru ve Yerleştirme e-Kılavuzu İndir

Özel okul teşvik başvuruları ne zaman başlayacak sorusu kısa bir süre önce yanıt buldu. Özel okul teşvikleri ile ilgili kanun tasarısı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Teog sınavının sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenci velileri tarafından merak edilen teşvik başvuruları geçtiğimiz yıl uygulamaya konulmuştu. Özel okul teşvik, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılında uygulanmaya başlayan özel okul teşvik başvurusu ne zaman başlayacak? 2017- 2018 yılında Özel okullarda öğrenim görecek öğrencilere verilecek eğitim öğretim desteği olarak tanımlanan teşvik başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesinden yayımlanan e kılavuzda yer alan bilgiye göre başvurular Ağustos - Eylül 2017'de alınacak. özel okul teşvik başvuruları nereden yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı’nın sağladığı destekten yararlanmak isteyen özel okullar MEBBİS sistemi üzerinden başvuru yapabilecekler. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında özel okulda eğitim görmek isteyen öğrenciler ise, destek başvurularını e-Okul uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecekler. özel okul teşvik basvuruları nasıl yapılır? Sorusunun cevabını ve detayları haberin devamından ve teogsorgulama.com dan öğrenebilirsiniz.

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Özel okullar yeni öğretim döneminde özel okulda eğitim görmek istene öğrenciler ile Özel okul teşvikten yararlanmak isteyen okullar teşvik başvurularını ağustos ve eylül ayları içerisinde Mili Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi e okul ve mebbis üzerinden yapabilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, "5580 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu"na göre, belirlenen öğrenciye 2017-2018 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere eğitim ve öğretim desteği verilecek” şeklinde açıklama yapıldı.

2017-2018 ÖZEL OKULDA EĞİTİM GÖRECEK ÖĞREMCİLER İÇİN ÖDENECEK TEŞVİK PRİMLERİ BELLİ OLDU

Özel okul teşvik primleri belli oldu mu? 2017-2018 Eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala veliler, özel okul teşvikleri hakkında açıklamanın yapılmasını merakla bekliyor. Beklenen haber kısa bir süre önce Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yıl 75 bin yeni öğrenciye okul öncesinde 2 Bin 860, ilkokul ve lisede 3 bin 440, ortaokul ve lisede 4 bin TL öğrenci başı ödeme yapılacak. Böylelikle bu yıl toplamda 340 Bin öğrenciye destek verilmiş olacak. MEB tarafından her yıl Ağustos ve Eylül ayları arasında başlayan özel okul teşvik başvurularının bu yılda bu tarihler arasında başlaması bekleniyor.

ÖZEL OKUL TEŞVİK SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK

Özel okul teşvik süreci nasıl işleyecek? Yeni eğitim Öğretim yılı özel okul teşviklerinden yararlanmak isteyen özel okullar teşvik başvurularına, Mİlli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesi MEBBİS üzerinden Ağustos – Eylül 2017 tarihleri arasında yapabilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde yayınlanacak olan takvimde belirtilecek olan tarihler arasında ise E-Okul sistemi üzerinden başvurularını yapabilecekler. Tercihler, öğrenciler için Eylül ayı içerisinde ilan edilecektir. Yerleştirme sonuçlarının Eylül ayında ilan edilmesinden sonra, Eylül’de nakil ve kesin kayıt işlemlerinin alınması bekleniyor. Öğrenciler için ek yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi ise Eylül ayı içinde olması bekleniyor.

ÖZEL OKUL KURUMLAR TEŞVİK BAŞVURUSU YAPMA

Teşvik destekteğinden yararlanmak isteyen özel okullar teşvik başvurularını Mİlli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi MEBBİS üzerinden Ağustos - Eylül 2017 tarihleri arasında yapabilecekler.

ÖZEL OKUL ÖĞRENCİ TEŞVİK BAŞVURUSU YAPMA

Özel okullarda eğitim göremek için Mili Eğitim Bakanlığı'na başvuru ve Tercih işlemini e okul uygulaması üzerinde yapacaklar. Tercih işlemi yapacak öğrenciler, Eylül'de ilan edilecek. Öğrencilerin tercihleri ise Eylül'de alınacak. Yerleştirme sonuçlarının Eylül'de ilan edilmesinin ardından, Eylül'de nakil ve kesin kayıt işlemleri yapılacak. Ek yerleştirme sonuçlarının ilanı Eylül'de, ek yerleştirme kayıt işlemleri ise Eylül 2017'de gerçekleştirilecek.

ÖZEL OKUL TEŞVİKLERİ İÇİN HÜKÜMETTEN FLAŞ KARAR!

Özel okul teşvikleri ile ilgili olarak 2017-2018 öğretim döneminde toplam 340 bin öğrenciye destek verilecek.

2017-2018 öğretim döneminde özel okullarda okuyan öğrencilere verilecek destek miktarı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yıl 75 bin yeni öğrenciye okul öncesinde 2 bin 860, ilkokul ve temel lisede 3 bin 440, ortaokul ve lisede 4 bin TL öğrenci başına ödeme yapılacak. Toplam 340 bin öğrenciye bu yıl destek verilmiş olacak.

ÖZEL OKUL TEŞVİK PRİMLERİ İÇİN ŞARTLAR VE HANGİ KRİTERLER ETKİLİ OLACAK

Özel okulalarda eğitim ve öğretim desteği, bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirleniyor. Eğitim ve öğretim desteği bölgenin gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı dikkate alınarak verilebiliyor. Eğitim ve öğretim hizmetini sunan ve yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51'inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir.

2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Ek 1 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve sekizinci fıkralarında; “Bu Kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği verilebilir. Bu fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim-öğretim yılı süresince yararlandırılabilir.

Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her hâlükârda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir. Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilebilir. Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir. Bu madde kapsamında Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve öğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kontrol ve denetimi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.” hükümleri yer almaktadır. Diğer taraftan 5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 23/10/2012 tarihli ve 28450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasında “Kanunun Ek-1 inci maddesine göre her yıl Temmuz ayında Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak olan tebliğde illere göre belirlenen sayıdaki öğrenciler için Ek-10’da yer alan okul türleri ve gruplarına göre eğitim ve öğretim desteği verilebilir. Tebliğde; her bir öğrenci için verilebilecek eğitim öğretim desteği tutarı resmi okullarda öğrenim görecek bir öğrencinin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, destek tutarları, öğrenci sayısı ve bunlara ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir. Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, destek tutarları, öğrenci sayısı ve bunlara ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1- 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında, 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel okulöncesi, ilkokul, ortaokul,lise ve temel lise türlerinde öğrenim görecek her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk defa
destek verilecek öğrenci sayıları aşağıdaki Tablo-1’de yer almaktadır.

2- 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında yukarıdaki Tablo-1’de sayılan okul kademe ve türleri için toplam 340 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecektir.

3- İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ile diğer ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzda
belirtilecektir.

4-Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin illere dağıtımında aşağıdaki tabloda yer alan katsayılar kullanılacaktır.

5- Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubunda olanlar bir defaya mahsus olmak üzere eğitim öğretim desteğinden yararlanabilir.

6- İllere okul türlerine göre ayrılan öğrenci kontenjanından az talep gelmesi durumunda Millî Eğitim Bakanlığı nboş kalan kontenjanları aynı okul türünden talebin fazla olduğu illerde kullanabilir.

7- Eğitim öğretim desteği, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

8- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

9- Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Tebliğ, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

10- Bu Tebliğ hükümleri Maliye Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı tarafından yürütülür.

Tebliğ olunu

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okul teşvik başvuruları yapabilecekler şu şekilde tanımlamaktadır.

Özel okullarda, 2017-2018 eğitim öğretim yılında teşvikten yararlanacak her bir öğrenciye okul öncesinde , ilkokulda , ortaokul ve lisede , temel liselere ise belirlenen miktarlar verilecek.

Okul öncesinde , ilkokul ve ortaokul düzeyinde , temel lise ve diğer lise düzeyindeki okullarda ise belirlenen miktar ile öğrenciler eğitim öğretim desteğinden faydalanacak.

Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfları) öğrenim görecek, yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin velileri veya vasileri, eğitim ve öğretim desteği için resmi veya özel okullardan e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuracak.

İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin velileri veya vasileri, eğitim ve öğretim desteği için e-Okul üzerinden, belirlenen tarihlerde öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi veya özel okul müdürlüklerine müracaat edecek.

Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin velileri veya vasileri, okul öncesi eğitim yapılan resmi veya özel okullara kesin kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği için e- Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurabilecek.

8. sınıf öğrencileri ise Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemine göre yerleştirme sonuçlarının ilanından önce kayıtlı bulundukları okul müdürlüklerinden eğitim ve öğretim desteği için başvuru yapabilecek. Bu öğrencilerden başvuru işlemini gerçekleştirmeyenler, yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra kaydoldukları okul müdürlüğü üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacak. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç olmak üzere, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybedecek.

Veliler veya vasiler, okulların ilan etmiş oldukları yıllık eğitim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecek.

ÖZEL OKULDA DESTEK ALAN ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ BAŞVURU YAPMAYACAK

2017-2018 öğretim döneminde eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2017-2018 eğitim öğretim dönemi için destek başvurusu yapamayacaklar. Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanmış öğrencinin velisi/vasisi, başvuru ve yerleştirme takviminde belirtilen tarihlerde tercih işemlerini yapıp, destek kapsamında kazanmış olduğu okula yine belirtilen tarihlerde kesin kayıt işlemini yaptıracak. Kesin kayıt işlemlerinde nakil onay işleminin tamamlanmasından veli/vasi sorumlu olacak. Kesin kayıt döneminde işlemi yapılmayan öğrenci, hakkını kaybedecek. Destek almaya hak kazanan öğrencilerin veli ve vasileri, e okul üzerinden en fazla 15 okul tercih edebilecek.

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURU ŞARTLARI

-T.C. vatandaşı olmak,
-Okul öncesi eğitimde 15 Mart 2010 ile 14 Eylül 2011 tarihleri arasında doğmuş olmak,
-İlkokul birinci sınıflarda Eylül 2017 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,
- Eylül 2017 tarihi itibariyle ortaokul ve imam-hatip ortaokulu beşinci sınıflarına kayıt şartlarına sahip olmak,
-Ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,
-2016-2017 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak,
-Resmi veya özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,
-Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Eşleşen İçerik

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

..