TEOG tercih sürecinde evden bireysel olarak tercih yapmak isteyen öğrenciler nasıl bir yol izleyecek?

Yerleştirme işlemleri için yapılan tercihler, e-okul.meb.gov.tr
internet adresinden bireysel olarak yapılabilecektir.

Tercih yapabilmek için, açılan tercih işlemleri ekranındaki «TERCİH
YAPMAK İSTİYORUM» butonu seçilecektir. Evden bireysel olarak
yapılan tercihler de mutlaka herhangi bir ortaokul veya imam
hatip ortaokulu müdürlüğüne gidilerek elektronik ortamda
onaylatılacaktır. Okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda
onaylanan tercih formunun iki nüsha çıktısı alınarak okul
müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalanacak; bir nüshası
okulda saklanacak ve diğer nüshası veliye verilecektir.

YEP puanları eşit olan öğrencilerden hangisi öncelik hakkına sahiptir?

Yerleştirmeye esas puanları eşit olan iki öğrencinin aynı okulu tercih ettiği ve bu öğrencilerden sadece birinin yerleştirilebildiği bir durumda, hangi öğrenci öncelik hakkına
sahip olur?

Yerleştirmeye esas puanların eşit olması hâlinde, ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı, eşitliğin devam etmesi
hâlinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi hâlinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi hâlinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması hâlinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınır.

TEOG tercih listesi oluşturulurken nelere dikkat edilmeli?

Tercih listesi oluşturulurken okulların tercih kodları,öğrencinin yüzdelik dilimi, okulların kontenjan tablolarında ifade edilen yüzdelik dilimi, yerleştirmeye esas puanı dikkate alınmalıdır ve özellikle okulların kontenjan durumları ve tanıtım bilgileri incelenmelidir.

TEOG yerleştirme işlemleri için yapılan tercihlerde en fazla kaç okul tercih edilebilir?

Öğrenciler yerleştirme işlemleri için en fazla 25 okul
tercihinde bulunabilecektir.

TEOG Tercih sürecinde öğrenci ve velilere rehberlik yapacak herhangi bir birim var mıdır?

Tercih işlemleri yapılırken öğrenci ve velilere destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 26.846 öğretmen görevlendirilmiştir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri aracılığıyla bu öğretmenlerin görevli oldukları okullar öğrenilerek tercih sürecinde rehberlik hizmeti alınabilecektir.

TEOG tercih işlemlerinde öğrencilerin taşıması gereken genel başvuru şartları nelerdir?

• 2016–2017 öğretim yılında ortaokul veya imam hatip
ortaokulu 8’inci sınıfını başarıyla tamamlamış ve Açık
Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olmak,

• Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını
taşımak,

• Yerleştirmeye esas puana (YEP) sahip olmak.

TEOG Yerleştirme işlemleri için tercihler ne zaman, hangi adresten yapılacaktır?

Yerleştirme işlemleri için tercihler 14 Temmuz 2017 tarihinden itibaren 24 Temmuz 2017 en geç saat 17:00’ye kadar e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Proje uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine kayıtlı öğrenciler yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih yapabilir mi?

Güzel sanatlar lisesi, spor lisesi veya Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar ve Spor Programı/Projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine kayıt yaptıran öğrenciler yerleştirme veya yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih yapabilir mi?

Söz konusu liselere kayıt yaptıran öğrenciler, hem yerleştirme
işlemleri için hem de yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih yapabilirler. Ancak, bu öğrenciler tercihleri doğrultusunda bir okula yerleştirilmeleri halinde, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi veya Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar ve Spor
Programı/Projesi uygulayan anadolu imam hatip lisesindeki
kayıtları iptal olacaktır. Tercihleri doğrultusunda daha sonra
yerleştirildikleri okula kayıtları ise otomatik olarak yapılacaktır.

Yetenek sınavında başarılı olan bir öğrenci herhangi bir Liselerine kayıt olmak isterse, bu işlemi hangi tarihe kadar yapabilir?

Yetenek sınavında başarılı olan bir öğrenci, herhangi bir güzel sanatlar lisesi, spor lisesi veya Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar ve Spor Programı/Projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine kayıt olmak isterse, bu işlemi hangi tarihe kadar yapabilir?

Yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler, söz konusu okullara 21 Temmuz 2017 tarihine kadar kayıt yaptırabilecektir.

Öğrencilerin yerleştirmeye esas puanlarına (YEP) nasıl itiraz edilebilir?

Yerleştirmeye esas puanların açıklanmasından itibaren 10 (on)
gün içerisinde (10 Temmuz 2017 tarihine kadar) öğrenci velisi
tarafından öğrenci T.C. kimlik numarası ile T.C. Ziraat Bankası,
Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden
herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL
(Yirmi TL KDV Dâhil) yatırılması gerekmektedir.

Daha sonra itirazın nedeninin yer aldığı dilekçe ve var ise gerekli
belgeler de eklenerek Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No 21‐06500
Teknikokullar Yenimahalle/ANKARA adresine gönderilecektir. Bu
tarihten sonra gelen itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Öğrencilerin yerleştirmeye esas puanları (YEP) hangi adresten öğrenilebilir?

Öğrencilerimizin yerleştirmeye esas puanları, www.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilmektedir.

TEOG tercih okul bilgileri nasıl sorgulanır?

Tercih yapılacak okulların tanıtım bilgileri (kontenjan, yabancı dil, pansiyon durumu, öğretim süresi, alan/dal…) nasıl öğrenilebilir?

Okulların tanıtım bilgilerine e-okul.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmış olan 2017 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih Listelerinden ulaşılabilir.

MEB doğru tercih için komisyon kurdu

2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonu itibarıyla 8 ve 12. sınıfı tamamlayan öğrenciler için sınavlar sonrası tercih süreci başladı. Öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme tercihleri 14-24 Temmuz, ÖSYS tercihleri ise 18-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Tercih danışmanlığı hizmeti, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı sonu itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde yürütülüyor. Bu kapsamda, öğrencilerin geleceğe güvenle bakabilmek adına doğru kararlar alabilmeleri ve doğru sonuçlara varabilmeleri için ülke genelinde 81 ilde öğrenci ve velilerimizin kolaylıkla ulaşabileceği yerlerde 9 bin 918 tercih danışmanlığı komisyonları oluşturuldu.

TEOG Tercih Robotu e-Okul Meb Giriş

Millî Eğitim Bakanlığının hizmete sunduğu tercih robotu sayesinde, ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri kapsamında lise tercihinde bulunacak öğrenciler, e-okul sistemi üzerinden tercih robotu kullanarak daha sağlıklı tercih yapabilecek.

TEOG Tercih Robotu e-Okul Meb Giriş için Tıklayınız

8. sınıf öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri kapsamında, öğrenciler ve veliler, "e-okul.meb.gov.tr" adresi üzerinden hizmete sunulan tercih robotu kullanarak daha sağlıklı tercih yapabilecek.

Eşleşen İçerik

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

..