Sınavsız tercih yapacak öğrenciler herhangi bir sıralama olmadan yerleşebilecek mi?Milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren yeni liseye geçiş sınavının nasıl olacağı merak edildi. Sistemi, sivil toplum kuruluşları, eğitim uzmanları, öğrenciler ve veliler değerlendirdi. Sınavsız mahalle okuluna kayıt olumlu karşılanırken, sınav soru sayısının artırılması ilginç bir öneri olarak sunuldu.

60 SORU YETERSİZ EĞİTİM BİR-SEN BAŞKAN VEKİLİ LATİF SELVİ:

Liseye geçiş sistemi, öğrencilerin büyük çoğunluğundaki sınav stresini bitireceği için değişiklik beklentiyi karşıladı. Ancak sınavla öğrenci alan okullar için yapılacak sınavda soru sayısının 60 olması ölçmeyi zorlaştıracak. Sınav soru sayısının en az 90-100 olacak şekilde artırılması gerekir. TEOG'da yaşanan yerleştirmeye ilişkin benzer problemlerin yaşanmaması için önce sınava giren öğrenciler ve özel okullar yerleştirilmeli, sonra sınavsız talebe göre adrese dayalı kayıt yapılmalı. Zaruretten açık liseye gitme gibi durum olmamalı. İlkokul ve ortaokuldaki gibi E-Kayıt sistemiyle adrese dayalı kayıt yapılmalı. Okul türü talebi ve okul kontenjanlarını il ve ilçeler düzenlemeli. MEB denetim yapmalı. Sınavla öğrenci alan okulların belirlenmesinde keyfiyet olmamalı, objektif kriterlerle belirlenmeli. O okulların oranı da yüzde 5 ile sınırlı tutulmalı.

MAHALLEDE TALEP VE KONTENJAN DENGELENMELİ

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı HalitBekiroğlu:Yeni liseyegeçiş sistemi, sınavsorununu büyükölçüde çözdü. Sistemyüzde 90 öğrenciyisınavsız evine enyakın mahallesindekiokula göndermesiyleöğrencilerde veailelerde bir rahatlamagetirecek. Destekleyiciyaklaşım olursa öğrenciler okuldanarta kalan zamanlarını verimlikullanabilecekler. Büyükşehirlerdetrafik sorunu büyük ölçüderahatlayacak. Ancak, sınavla öğrencialmayacak mahalle okullardakontenjan üstünde gelen talepproblem olabilir. Sistemin başarılıolması için, eğitim bölgelerindeokul türleri ve kontenjanları velive öğrencinin beklentilerine cevapverecek şekilde tespit edilmeli.Sınavla öğrenci alan okullarınsayısı ve türü dinamik olmalı. Objektifkriterlerle belirlenmeli. Sınavlaöğrenci alan okullarda okul başarıpuanının etkili olup olmayacağıaçıklanmalı. Sınav soru sayısıyetersiz, artırılması düşünülmeli.Öğrencilerin sanat, bilim, sosyal vespor alanlarındaki beceri ve başarılarıdikkate ve değerlendirmeye alınmalı.Aksi takdirde akademik başarıyaodaklı girdaptan kurtulmak mümkündeğil. İmam hatiplerle ilgili tartışmalarsiyasi düzlemden çıkarılıp eğitimbağlamında müzakere edilmeli.

OKULLARIN KRİTERLERİ OLMALI

SETA Eğitim UzmanıMüberra Nur Emin:Açıklanan yenisistem belirli sayıdakiokulun sınavlaöğrenci alacağıgeri kalanının iseadrese dayalı olarakyerleştirileceği bu temel yaklaşımıolumludur.SETA Vakfı olarak her yayınımızdaeski sistemin liselerarası hiyerarşiyeneden olduğunu belirttik. Bugünmahalle okulları ile ilgili oluşan"nitelik" endişesi ise geçmiş sistemlerve uygulamalardan kaynaklanıyor.Yeni sistemi ile okullararası farkınnispeten azalması mümkündür.Unutulmamalıdır ki başarılı liseleribaşarılı kılan başarılı öğrencileribünyesinde barındırmasıdır.Ancak bu yeni sistem okullarınniteliğinin artırılması, azami birstandarda kavuşturulması içinçalışılması gerekir. Sınav soru sayısıartırılmalı. Kapsamı dershaneyiihtiyaç duymayacak şekildedüzenlenmeli. Ayrıca sınavla öğrencialacak okulların hangi kriterlerlebelirleneceği, okul puanlarınınyerleştirmeye etkisinin ne olacağı,eğitim bölgelerinin kapsamı, sınavsoru örnekleri, 5 tercihinden birineyerleşemeyen öğrencilerin durumlarıgibi cevap bekleyen ayrıntılaryayınlanacak kılavuzda netlikkazanması gerekir.

SINAV 8'İNCİ SINIFI KAPSAMALI

Eğitim Uzmanı Doç.Dr. Bekir Gür:Yeni açıklananortaöğretime geçişsistemi özünde makulbir kurguya sahiptir.Sadece isteyenöğrencilerin sınavagirecek olması veöğrencilerin sınavsızolarak da liselere yerleşebilmesi,bütün öğrenciler üzerindeki sınavve yerleşme baskısının azalmasınayol açacaktır. Artık bütünöğrenciler evlerine yakın bir okulayerleşme imkanına sahip olacaktır.Dershaneye ilgiyi azaltmakiçin sınavın kapsamı, 8. sınıfmüfredatıyla sınırlı olmalıdır.Ayrıca, sınavın daha ölçücü olmasıiçin 60 olarak öngörülen sorusayısı artırılmalı. Sınavla öğrencialacak yaklaşık 600 okul, nesnelkriterler çerçevesinde belirlenmelidir.Sınavsız yerleşecek öğrencilerin arzuettikleri okul türüne göre evlerine enyakın bir okula veya birkaç okuldanbirine herhangi bir sıralama olmadanyerleştirilmeleri bir ilke olarakbenimsenmelidir.

SANAT VE SPOR LİSELERİNE YETENEK SINAVI

Milli Eğitim Bakanlığıeski Müsteşarı EminZararsız: Yenimodelle 2013 yılıöncesine dönüldü. Belirliliseler dışında sınavsızadrese göre öğrenciyerleştirme olumlu birgelişmedir. Tek tercihte bulunan vekontenjan nedeniyle yerleşemeyenöğrencinin durumu belirsiz. Sınavlaöğrenci alacak okulların kriteri neolacak, bu okulların belirlenmesindesiyasi mülahaza etkisi umarız olmaz.Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri nasılöğrenci alacağı belirsiz. Yetenek sınavıayrıca yapılmalı. Sınavda tek puantürü kullanılacak, fen lisesi, sosyalbilim lisesi, imam hatip ve meslekliselerine girişte ayrıştırma olmasıgerekir. Sınava girecek öğrencileristeğe bağlı yapmak tüm öğrencilerdesınav kaygısına neden olur. Sınavagirişte hem okul başarı puanı hem deöğretmen önerisi kullanılmalı. Aksihalde sınava girecek öğrenci sayısı700 bini bulacak ve yine dershane,özel ders sıkıntısı ortaya çıkacak. Açıkliseler, eğitim çağı dışında kalmışçocuklar için kullanılmalı, geçişistasyonu olmamalı.

SINAV ZOR OLURSA DERSHANE HORTLAR

Özel Öğretim DerneğiGenelBaşkanı Ahmet Akça:İyi okul kötü okul ayrımıortadan kalktı. Hemakademik, hem sosyokültürelolarak farklıbaşarı ve yetenektekiçocukların bir arada olacağı sınıflarortaya çıkacak.Servis problemi, trafik problemiçözülecek. Sınavla ilgili bölüm isteğebağlı. Veliler eğer öğrencilerinikazanamayacakları bir sınava zorlarsaeski SBS sendromu yaşanır. Sınavdakatılım çok olabilir, o nedenle sorusayısı artırılmalı.Artırılmazsa, tek bir yanlış bile 30 binöğrenciyi etkiler. Sınav zor oldukçadershaneye olan ilgi tekrar hortlar.Soru sayısı en az 90 olmalı. 8'incisınıf müfredatından soru sorulmalı.Sorular, bilgi değil, analiz, sente vemuhakeme ağırlıklı olmalı.

OKULLAR ARASINDA FARK YOKTU AMA SINAV VARDI

Milli Eğitim Bakanı İsmetYılmaz'ın "akıllı veli" diyetanıttığı Kadir Halıcı: 51yaşındayım, Devlet Demiryolları'ndaişçiyim. 3 çocuğum var. Geçen yılçocuğum 8'inci sınıfta TEOG'a girdi.Evin çok yakınındaki bir okulu 10puan farkla gidemedi. Uzaktaki birokula puanı yetti. Servisle gidiyor. Hergün sabah yarım saat akşam yarımsaat trafikte sürünüyor.Öğle arasında yemek yemeye evegelemediği için her gün 5-10 TL öğleyemeği parası veriyorum. Servise deayda 120 TL ödüyorum.Bence gittiği okulla evin önündekiokul arasında ne eğitim ne nitelikolarak hiçbir fark yok. Yeni, sınavsızadrese dayalı sistem bence çok güzel.

KÜLFETİ ÇOK YÜKSEKTİ

Demet Sönmez: Tek çocuğum var. TEOG'a hazırlanabilsin, iyi bir lise kazanabilsin diye özel okula gönderdim. Yıllık 15 bin TL ödedim. Servisle gidip geliyor, aylık 400 TL servise ödüyoruz. Maddi külfeti çok yüksek. Sınavsız eve en yakın bir okula kayıt yapılmasını öngören yeni sistem çok iyi ancak sistemin tekrar değişeceği endişesini sürekli yaşıyoruz. İyi ya da kötü bir sistemin süreceğine ilişkin güven duymak istiyoruz. Anne-baba olarak nasıl bir yol izleyeceğimizi bilemiyoruz.

AİLEM SINAV İSTİYOR AMA BEN İSTEMİYORUM

Ozan Gürbüz: 8'inci sınıfta okuyorum. Ağustos ayından bu yana TEOG'a hazırlanıyorum. Ancak TEOG kalktıktan sonra çıkan belirsizlikte ne yapacağımı bilemedim. Yeni sistem, isteyen girsin istemeyen girmesin şeklinde. Ben sınava girmek istemiyorum ancak ailem iyi bir okul için sınava girmemin ve hazırlık yapmamın şart olduğunu söylüyor. Belirsizlikten dolayı ne yapacağımı hala bilmiyorum.

YARI YIL TATİLİNE ZAMAN

15 tatil ne zaman başlayacak sorusu öğrenci ve velilerin en çok sorguladığı konular arasında yer almaya devam ediyor. 2017-2018 eğitim öğretim dönemi, 18 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili ile başladı. Uyum süreci kapsamında 11 Eylül'de okullara başlayan öğrenciler için ise ikinci hafta başladı. Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018'de başlayacak.

DÜŞÜNME ODAKLISİSTEM

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 yılı bütçesi için hazırladığı tasarıda, gelecek yıla yönelik hedeflere yer verildi. Bu kapsamda, ulusal izleme çalışmaları çerçevesinde, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin farklı soru tipleri (çoktan seçmeli ve açık uçlu) ile ölçmeyi hedefleyen ABİDE araştırmasının ikincisi 2018 yılında yapılacak. Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ABİDE kapsamında, araştırmanın ilki 2016 yılı nisan ayında 81 il 495 ilçe bin 299 okul ve 38 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bakanlık, 2018 yılının Mart ayında da yaklaşık 50 bin öğrencinin katılımı ile ABİDE araştırmasının ikincisini yapacak.

DOĞAMIZI KORUYALIM

ÖĞRENCİLERDEN müthiş çalışma. Atıkların geri dönüşümüne dikkat çekmek için oyun içerikli hazırlanan projeye destek de çığ gibi büyüdü. Öğrencilerin atıkları doğru şekilde ayrışmasını sağlamak için oyun içerikli bir proje tasarladı. Kullanıcılara atıkların hangi çöp kutusuna atılması gerektiği soruldu. Doğru-yanlış cevaplara göre farklı sesler çıkartan bir oyun tasarlandı.

Konular

Yeni sistemde ortaokul puanı nasıl oluşacak?
LGS soruları nasıl olacak kim hazırlayacak?
TEOG yerine gelecek yeni sistem bu hafta açıklanıyor mu?
TEOG'un yerine gelen MYS sistemi nedir?
TEOG sonrası yeni sisteme uzman yorumu
MEB merkezi sınavı çoktan seçmeli testlerle mi yapılacak?
TEOG'la yerleşen öğrenci adrese yakın liseye geçiş yapabilecek mi?
Merkezi sınavlar için yılsonu başarı puanının etkisi ne kadar?
Başarılı okulların çevresine yerleşmek için en az ne kadar ikamet etmek gerekiyor?
Nitelikli okullar için sınava girmek şart mı?
İstanbul'daki en yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği ilk 100 lise hangi ilçelerde?
LGS'de sorulacak soru sayısı ve sorulacak derslerin içerikleri netleşti mi?
Sınavla girilebilecek okullar hangi türlerden oluşacak?
Merkezi sınavla öğrenci alan okulların kontenjanları nasıl olacak?
Açık uçlu soruların avantaj ve dezavantajları ne?
Sınavsız tercih yapacak öğrenciler herhangi bir sıralama olmadan yerleşebilecek mi?
LGS tercih sıralaması nasıl yapılacak?
LGS'de ek yerleştirme yapılacak mı?
Merkezi sınava girip ancak başarılı olamayan adaylar nasıl yerleştirilecek?
Liseleri ilk 100 sıralamasında kaç ilden okulllar yer alıyor?
Evime yakın olmayan bir okulu tercih edebilir miyim?
Merkezi sınav sorularının ağırlıklandırılmış hesaplaması yapılacak
Diğer lise türlerinde kayıt durumu nasıl olacak?
Sınavla öğrenci alan sosyal bilimler lisesi sınavına ilişkin örnek sorular yayımlandı
Merkezi sınavla hangi okullar öğrenci alacak?
Sınavla öğrenci alacak okulları belirleme sistemi her yıl uygulanacak mı?
MSP ile öğrenci alan okullara tercihler nasıl yapılacak?
MEB merkezi sınavda nasıl sorular çıkacak?
LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu Ne Zaman Yayımlanacak?
LGS sınavı hakkında detaylı bilgiler